Datasikkerhed og GDPR.

Læs mere

Vi er dybt seriøse omkring datasikkerhed.

HereTask stræber efter fuldt ud at overholde alle retningslinjer for datasikkerhed i vores operationelle regioner og for at sikre, at tredjeparter ikke misbruger vores kunders data.

Kryptering

Vi bruger altid fuld TLS, HTTPS og SSL 256-bit sikkerhedskryptering af data i transit.

Logføring

Logføring af al API, brugeradgang og applikationsaktivitet på platformen.

Procedurer

Strenge procedurer for medarbejderadgang til produktionsmiljøet og kundedata.

Baggrundstjek

Omfattende sikkerhedstjek af teknisk personale med personlige individuelle adgangsnøgler og overvågning på faciliteter.

Leverandører

Europæiske kunder får kun adgang til data fra vores certificerede leverandør inden for EU-regionen.

Fjernadgang

Medarbejdere får kun fjernadgang til platformen, og der gives ikke adgang til lokal lagring af følsomme data.

Sikkerhedskopi

De data, der er gemt af vores tjenester, sikkerhedskopieres dagligt

Hardware

Hardwaregenbrug udføres kun ved at gendanne fabriksindstillingerne, og hardwaredestruktion udføres i henhold til markedsstandarden.

GDPR compliant

General Data Protection Regulation.

Vi håndhæver GDPR-reglerne og sikrer bedste praksis for alle vores kunder, uanset geografisk lokalitet. Forordningen er baseret på EU-lovgivningen og sikrer databeskyttelse og privatliv for den enkelte.

GDPR pålægger dataansvarlige og databehandlere at sikre at information eller kommunikation vedrørende personoplysninger behandles sikkert.

Databehandleraftale.

I alle vores kundeforhold behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder. I dette forhold er vores kunder dataansvarlige, og vi er databehandlere.

Dette betyder, at vi og vores kunder er forpligtet til at lave en databehandlingsaftale, som indholdsmæssigt skal fylde kravene i GDPR.

HereTask anvender retningslinjer fra Datatilsynets standardkontraktbestemmelser som databehandleraftale. Dette giver det bedste udgangspunkt til opfylde vores fælles forpligtelse til at indgå en gyldig databehandleraftale.